Završne žbuke na bazi akrilata (Teraplast)

Njihov (akrilatni) sastav dozvoljava da se stavljaju na podnožje objekta. U današnje su vrijeme "teraplasti" i isl. žbuke vrlo popularni kao završni sloj po soklu objekta. S obzirom da su debljine toplinsko izolacijskih materijala (stiropora isl.) narasle na 10 i više cm, to zahtjeva i velike debljine na soklu kuće. Tada se koristi XPS ("Stirodur") a za završni sloj najčešće "teraplast" isl.

TeraplastTeraplastTeraplast
TeraplastTeraplastTeraplast